fredag den 16. december 2011

10 huskeregler for en strategi for virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier:

mycustomer.com har Danyl Bosomworth givet 10 gode huskeregler til virksomheder omkring deres social media strategi. Er du god til engelsk kan de læses her. Du får også rigtig brugbare grafikker og links. Er du knap så stærk i engelsk, har jeg forsøgt at sammenfatte de 10 punkter her. Kommentarer er som altid velkomne:


1. Har I ’kun’ en taktisk tilgang til sin tilstedeværelse (fx konkurrenterne er der, kunderne bruger meget tid der eller andet), så kan I let komme til at glemme jeres kommercielle mål. En del af strategien er altså at sætte sig kommercielle mål, og sæt så en masse målbare KPI’er op så I kan følge udviklingen hen mod de mål.

2. I kan nøjes med at være til stede på sociale medier, lytte og interagerer, men har virksomheden defineret et formål med tilstedeværelsen skaber det klarhed og fokus. Og gerne helt ned på den enkelte kanal: hvad er missionen, hvad karakterisere kanalen og dem der bruger den, og hvad kan I bedst bidrage med på netop den kanal.

3. Tænk ikke ”hvordan sælger vi vores varer” før ”hvordan opbygger vi relationer”. Sociale medier er først og fremmest en relationskanal som over tid, hvis I gør det godt, kan give jer permissions til at sælge jeres produkter. Fokusér på krydset mellem brugernes behov og hvad I gerne vil tale om.

4. Godt indhold er første og vigtigste led – indhold der imødekommer brugernes udækkede behov.

5. Marketing via sociale medier kræver at nogen i organisationen ejer projektet. De skal skabe strategien, holde fokus og udvælge de rette værktøjer.

6. For at få spredt jeres indhold, er det vigtigt at have ’hjælpere’ blandt brugerne. Brug tid på at finde ud af hvem de indflydelsesrige brugere er, og skab relationer til dem.

7. Hold øje med hvordan I klarer jer i forhold til jeres konkurrenter, ligesom I er vant til at gøre det på web. Find ud af hvem de etablerede spillere er og hold øje med nye spirende konkurrenter. Tjek jævnligt ud om de finder på kreative og inspirerende tiltag og løsninger.

8. Hold øje med udviklingen. Følg personer/blogs/websider der har fingeren på pulsen og som Hold i det hele taget ser de nye trends.

9. Måske er I irriteret over at 80 % af de besøgende på jeres websider intet køber eller signer ind eller andet, men se dem i stedet for som den masse der venter på at komme i kontakt med jer uden at blive markedsført til. Via interaktion og samtale kommer I ind i deres økosystem, lyt og lær om dem.

10. Husk at måle din strategi med KPI’er, og vær sikker på at du ejer din strategi, overlad den ikke til et PR firma. Det giver større et bedre resultat at de mennesker der er oprigtigt interesseret kører løbet.   

mandag den 5. december 2011

Værste community-platform: Facebook

Når virksomheder i dag gerne vil følge tidens trend og være i kontakt med deres kunder, er vi mange der tyr til Facebook. Der er der gode grunde til: utrolig mange danskere bruger Facebook og færdes hjemmevandt på platformen, så hvorfor ikke som virksomhed engagerer sig der hvor folk i forvejene er? Desuden er det gratis og kan integreres på forskellig vis med virksomhedens hjemmeside.

Men ikke alle er begejstrede. Community konsulenten Richard Millington advarer ligefrem mod at bygge sin community på Facebook:

"Do you want to base your community efforts upon a platform over which you have no control, which has one of the lowest response rates in history, where most of your updates wont been seen by the majority of your audience, where few individuals meaningfully interact with each other on branded pages, with little demonstrable ROI, and where the owner can shift the ground beneath your feet at any moment without warning?"
"As a community platform, Facebook lies somewhere between awful and redundant."
"Facebook might be the easiest and most popular option, but it's far from the best option."
(Kilde)

En anden af Richard Millingtons pointer er, at det næsten er umuligt at kickstarte dialog på en fanside, responsen er forsvindende lille set i forhold til antal fans.

Facebooks egne aktivitetstal i Indblik er svære at gennemskue og forstå, synes jeg, så i stedet kan vi jo bruge Komfos Page analyzer til at få en IPM-score, "...average interaction rate per 1000 fans on posts in the last month." Det vil sige antal kommentarer plus likes delt med antal opslag og fans per seneste 30 dage.

Hvis vi indtaster url'en til NORDJYSKE's FB-side 'Nordjyderne', så er vores IPM-score på 0.37. Ud af mere end 23.000 fans har der været 103 kommentarer og 225 likes. Det er ikke meget, men det kan jo være at vi bare ikke gør det godt nok?

Hvis vi i stedet indtaster kollegerne hos TV2/NORD's FB-side, så har de en IPM-score på 1.84; 17.346 fans har i de seneste 30 dage givet 527 kommentarer og 689 likes. Bedre, men heller ikke meget, når man ser hvor aktive de rent faktisk er for at engagerer fansene.

Selvom Richard Millington arbejder professionelt med at opbygge communitysites i andre systemer end Facebooks, synes jeg han har en pointe. Tallene modsvarer i hvert fald min egen subjektive oplevelse af, at det er svært at få en dialogen i gang.

Måske skal man som virksomhed ikke lægge alle sine æg i samme kurv, men tænke sig godt om, inden man udelukkende kaster alle kræfter ind i at kommunikere med sine kunder på Facebook. Det er nok værd at overveje om man skal forsøge at gøre sit eget website attraktiv som kommunikationsplatform.